Koledar poročanja za mesec junij 2018

Koledar poročanja za mesec junij 2018

05. 06. 2018

Objavljeno: www.racunovodja.com, 30. 5. 2018, Avtor: mag. Katja Blatnik

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju 2018 ne smete zamuditi.

Novosti, ki veljajo od februarja 2018:

 1. Obračun prispevkov za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in prostovoljne zavarovance (Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 56/17).
 2. Sprememba postopka poročanja Banki Slovenije (prvič poročanje za januar 2018 od 13. 2. 2018 naprej): Obvestilo obveznikom poročanja podatkov o neposrednih kapitalskih naložbah (z dne 7. 12. 2017).
 3. Poročanje o najemnih poslih: Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN1 (Uradni list RS, št. 77/2017) je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS, zato je s 15. januarjem 2018 Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu ukinjen.

Do 11. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2018
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2018
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2018); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 6.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v maju 2018
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v maju 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za maj 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2018
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače, za maj 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2018
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, za maj 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2018
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2018

Do 18. 6.

 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za maj 2018; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2018

Do 20. 6.

Do 21. 6.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maja

Do 26. 6.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 29. 6.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za maj 2018
 • Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2018
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2018

Do 30. 6.

 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2018
 • Obrazec 1A- Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2018 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 2. 7. (sicer do 30.6.)

 • Obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2018 izplačani samostojno

Opombe:

 • Kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 • 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj