Zaprtje javnega razpisa za »Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 - »PRIZ 17-18«

Zaprtje javnega razpisa za »Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 - »PRIZ 17-18«

05. 06. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 30. 5. 2018, Stran: 1269

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja zaprtje javnega razpisa za »Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 - »PRIZ 17-18«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/17 dne 27. 10. 2017 (s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/18 dne 7. 2. 2018 in spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 24/18 dne 13. 4. 2018). Javni razpis se zapre zaradi porabe sredstev po končanem postopku izbora vlog v okviru prvega odpiranja. Zaradi zaprtja javnega razpisa drugo odpiranje ne bo izvedeno, vse prispele vloge na drugi rok pa bodo vrnjene pošiljateljem.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj