Srednjeevropski sklad skladov tveganega kapitala za podporo hitrorastočih podjetij

Srednjeevropski sklad skladov tveganega kapitala za podporo hitrorastočih podjetij

08. 05. 2018

Vir in informacije: STAkrog, 10. 4. 2018, https://krog.sta.si/

Zasebnim vlagateljem v Sloveniji se je 10. aprila 2018 v Ljubljani predstavila finančna inciativna petih srednjeevropskih držav, imenovana Srednjeevropski sklad skladov tveganega kapitala (CEFoF). Ta je namenjen zasebnim vlagateljem v tej regiji za podporo hitrorastočih podjetij.

V skladu CEFoF, s katerim upravlja Evropski investicijski sklad (EIF), sodelujejo Slovenija, Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska. Slovenski podjetniški sklad je v omenjeni sklad, ki je trenutno težak 97 milijonov evrov, prispeval osem milijonov evrov osnovnega kapitala.

Sredstva so namenjena zasebnim investitorjem v tej regiji, in sicer z namenom, da se nato združene finančne vire nameni za financiranje hitrorastočih malih in srednje velikih podjetij. Ta kapital je namenjen kombiniranju oz. povezovanju z zasebnimi investitorji, ki se ukvarjajo z vlaganjem tveganega kapitala v podjetja.

Ta iniciativa je namenjena podjetjem s potencialom rasti, inovativno naravnim podjetjem z lastnim razvojem, torej podjetjem, ki ustvarjajo delovna mesta z višjo dodatno vrednosti, saj bodo ta podjetja zagotavljala gospodarsko rast tega dela Evrope.

Slovenski podjetniški sklad trenutno upravlja z okoli 600 milijonov evrov aktivnega portfelja oz. to predstavlja približno 6000 podjetij, predvsem gre pri tem za dolžniške finančne instrumente. Podjetij, ki rastejo, je v portfelju okoli 40 odstotkov.

S to ponudbo želijo biti še bolj aktivni pri teh podjetjih. Ta podjetja namreč potrebujejo drugačno obliko financiranja - tu gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje.

Sklad predstavlja dodatno priložnost za podjetja in investitorje, alternativni viri financiranja so namreč nekaj, kar se vedno išče. Med ključnimi cilji sklada so povečanje lastniških naložb v mala in srednje velika podjetja v tej regiji, vzpostavitev tržne infrastrukture za financiranje tveganj, uvedba najboljših tržnih standardov za lastniške naložbe v podjetja in privabljanje institucionalnih vlagateljev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj