Javni razpis - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018

Javni razpis - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018

26. 04. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 26. 4. 2018, Stran: 1005

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.1 V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO2, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša največ do 901.280,52 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno 18. 5. 2018, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na e-naslovu: sipk@sklad-kadri.si od objave javnega razpisa do najkasneje dva dneva pred potekom roka za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na spletni strani: www.sklad-kadri.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj