Spremembe Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Spremembe Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

26. 04. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 26. 4. 2018, Stran: 995

V skladu s 16. točko - Spremembe javnega razpisa, zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, madžarski in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju.

Prijavitelji so dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na naslednji spletni strani: www.si-hu.eu.

Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena, kot sledi:

2. Pravna podlaga

Na koncu se doda alineja:

- Zapisnik 7. pisne procedure programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska z dne 14. april 2018.

13. Izbor projektov

Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti

Za prvim odstavkom se vstavi nov odstavek:

V primeru manjkajočih prevodov iz merila A4 administrativne ustreznosti in upravičenosti (Vloga je sestavljena v ustreznem jeziku/jezikih), se kontaktira vodilnega partnerja za dopolnitve (za max. 4 polja znotraj merila A4). V zvezi z merilom administrativne ustreznosti in upravičenosti A3 (Oddane so vse obvezne priloge.) vloge ni možno dopolniti. Vodilni partner ima možnost dopolniti vlogo v roku 5 koledarski dni. V primeru, da projekt še vedno ne zadosti merilom administrativne ustreznosti in upravičenosti, se projekt zavrne. Projekt v nadaljevanju ne bo predmet ocenjevanja kakovosti.

Razpisnik: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj