Komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

Komunikacija in reševanje konfliktnih situacij

27. 03. 2018

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: SPOT svetovanje Gorenjska, Avtor: Jana Šifrar

Razvojna agencija Sora d.o.o. je v okviru aktivnosti SPOT svetovanje Gorenjska izvedla delavnico z naslovom: »Komunikacija in reševanje konfliktnih situacij«. Delavnica je potekala v sredo, 14. marca 3.2018, vodil pa jo je dr. Klemen Podjed.

Na delavnici so se udeleženci seznanili s tem, kako se lahko spoprimejo z reševanjem konfliktnih situacij na delovnem mestu oz. v podjetju. Del vsebine delavnice je bil namenjen tudi nebesedni komunikaciji. Več v nadaljevanju.

Dejstvo je, da so konflikti del življenja in dela. Na posameznika imajo lahko pozitiven kot tudi negativen vpliv. Nastanejo takrat, kadar se pojavijo razlike v našem mnenju in mnenju  drugih. Različni cilji in interesi običajno privedejo do njihovega nastanka. Dejstvo je, da se je konfliktom na delavnem mestuskoraj nemogoče izogniti, pomembno je, da se jih zavedamo in jih rešujemo na pravi način.

V praksi poznamo šest pristopov k reševanju konfliktnih situacij:

  • KOMPROMIS: jehitra rešitve konfliktne situacije. Tak pristop običajno ne poda rešitve.
  • POPUŠČANJE: pristop običajno uporabimo takrat, kadarnimamo dovolj časa. To je zgolj začasna rešitev konflikta.
  • PRISILA: je hitra rešitev za manj pomembne konflikte. Uporabimo jo takrat, ko vemo, da nekdo »nima prav«.
  • IZOGIBANJE: uporabljamo ga pri konfliktih o ne tako zelo pomembnih zadevah. Pristop je koristen  takrat, ko o dogodku nimamo dovolj informacij in pričakujemo, da se bo zadeva rešila sama od sebe.
  • SODELOVANJE, REŠITEV PROBLEMA: uporabljamo ga pri konfliktih o pomembnih zadevah. Takrat, ko nujno potrebujemo soglasje in porazdelitev odgovornosti.
  • KONFRONTACIJA: uporabljamo jo takrat, kadar je nujna analiza možnih rezultatov.

Poleg omenjenih pristopov za reševanje konfliktov uporabljamo tudi različne tehnike reševanja konfliktnih situacij. Tako na primer besnega in agresivnega sogovornika aktivno poslušamo, zrcalimo, nekatere besede za njim ponavljamo in pri tem pazimo, da z njihovim ponavljanjem ne pretiravamo. Namenoma z njim govorimo z nižjim tonom od običajnega. Z njim smo v neprestanem stiku z očmi. Z omenjenimi pristopi se sogovornik umiri, saj dobi občutek, da ga razumemo in spoštujemo.

Ena od pomembnih tehnik reševanja konfliktnih situacij je tudi način, kako pravilno reči sogovorniku “NE”. Zavedati se moramo, da rečemo “NE” prošnji in ne osebi. Dobro je, če pri tem izražamo čustva (da sicer razumemo, da nam je žal, ampak …) in si z odgovori »kupujemo čas« (sedaj ne morem …, pokličite me čez tri mesece …, mogoče bo pa takrat kaj drugače …).

Pogosto uporabljena tehnika podajanja povratnih informacije je tako imenovana »Sendvič/Hamburger tehnika«. To je tehnika s katero osebo najprej konkretno pohvalimo (ena ali dve konkretni pohvali). V naslednjem koraku pa sogovorniku podamo naše predloge izboljšave. Tehniko zaključimo s pozitivno vizijo razvoja.

Konflikti na delovnem mestu sami po sebi niso nevarni. Nevaren pa je način odziva nanje. S pravilnimi tehnikami in pristopi razvijemo svoje sposobnosti obvladovanja konfliktov,  kot tudi prepričanje, da je razreševanje mogoče. Pomembna je miselnost, da se zavedamo, da je vsak konflikt mogoče rešiti, ne glede na to, kje je nastal, med kom poteka ter kako intenziven je. Neizpodbitno dejstvo pa je, da njihovo reševanje nikakor ni preprosto.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj