Do 31. marca je potrebno odmeriti letni dopust

Do 31. marca je potrebno odmeriti letni dopust

27. 03. 2018

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 21. 3. 2018, www.findinfo.si

Novosti - V skladu z 2. odstavkom 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora delodajalec do 31. marca odmeriti letni dopust.

DELOVNA RAZMERJA 

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Delavcu po 159. členu ZDR-1 pripadajo dodatni dnevi dopusta:

 • najmanj do treh dni starejšemu delavcu, invalidu, delavcu z najmanj 60% telesno okvaro ter delavcu, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo;
 • do enega dneva za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti;
 • do sedem dni za delavca, ki še ni dopolnil 18 let;
 • do drugih dodatnih dni po določbah panožne kolektivne pogodbe ali pravilnika o delovnih razmerjih podjetja.

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja (161. člen). Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec v posameznem koledarskem letu.

To pa tudi pomeni, da v primeru, ko delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

V skladu s 162. členom ZDR-1 naj bo izraba dopusta izvedena po naslednjih načelih:

 • dopust je mogoče izrabiti v več delih, pri čemer naj en del traja najmanj dva tedna;
 • delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto;
 • do konca tekočega koledarskega leta je delavec dolžan izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta;
 • ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka je možno izkoristiti do 30. junija naslednjega koledarskega leta, če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev oz. do konca naslednjega leta, če gre za delavca, ki je delal v tujini;
 • delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Velja opozoriti, da v primeru ko delodajalec oziroma odgovorna oseba delavca do 31. marca v tekočem koledarskem letu ne obvesti o odmeri letnega dopusta v skladu z drugim odstavkom 160. člena, se v skladu s kazenskimi določbami 218. in 219. člena ZDR-1 kaznuje z globo:

 • od 1.500 do 4.000 evrov delodajalec - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
 • od 750 do 2.000 evrov manjši delodajalec - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

Vir: FinD-INFO

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj