Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire - strateško razvojna inovativna partnerstva - Nova Gorica

Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire - strateško razvojna inovativna partnerstva - Nova Gorica

27. 03. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 23. 3. 2018, Stran: 741

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov prijav na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja stroškov prijav v strateško razvojna inovativna partnerstva povezanih podjetij in razvojno raziskovalnih organizacij spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov (gospodarstva in razvojno raziskovalnih organizacij).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev v letu 2018 znaša 20.000,00 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 7. 5. 2018, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja Marinič, Tel: (05) 33-50-131, e-naslov: tadeja.marinic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj