Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest - Nova Gorica

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest - Nova Gorica

27. 03. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 19, Datum: 23. 3. 2018, Stran: 730

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje zaposlitve osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) najmanj en mesec pred dnevom oddajo vloge in ima stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb na območju

Mestne občine Nova Gorica.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina proračunskih sredstev znaša 50.000 EUR.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 7. 5. 2018, do 15. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-105, e-naslov: tanja.gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja Marinič, Tel: (05) 33-50-131, e-naslov: tadeja.marinic@nova-gorica.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj