Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem - Občina Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem - Občina Izola

13. 03. 2018

0 1
Koristnost članka
0 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 9. 3. 2018, Stran: 659

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:

1. Prodajna mesta na kopališču »Svetilnik«:

  • 1A: Del zemljišča s parcelno št. 6 k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode z namenom izvajanja masaž - eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije).
  • 1B: Del zemljišča s parcelno št. 6 k.o. Izola, v izmeri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve skakalne površine - »trampolina« - eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 900 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije).
  • 1C: Del zemljišča s parcelno št. 6 k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, za postavitev enega prodajnega kioska, z namenom prodaje umetne obrti (storitve dekoracije, poslikave telesa) - eno prodajno mesto. Izklicna cena za najem prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.200 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije).

Več

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.

Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine. Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha nad glavo in dodatni animacijski program, je v domeni posameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu in organizacijo animacijskega programa, mora najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

Razpisnik: Občina Izola 

Rok: Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 26. 3. 2018 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 66-00-299 ali po e-pošti na: katja.rakar@izola.si.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj