Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2018

Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2018

13. 03. 2018

Objavljeno: Občina Komenda, 16. 2. 2018, www.komenda.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Komenda, ki se dodeljujejo po pravilih de minimis pomoči, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Ukrepi in višina sredstev:

  1. Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva - 1.500 EUR
  2. Pospeševanje zaposlovanja - 5.000 EUR

Več

Pogoji za sodelovanje: Pomoč za razvoj lahko pridobijo socialna podjetja, samostojni podjetniki ter mikro, majhna in

srednje velika enotna podjetja:

  • s sedežem in krajem investicije na območju občine Komenda,
  • ki imajo sedež izven občine Komenda in investirajo na območju občine Komenda.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Sredstva v višini 6.500 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Komenda za leto 2018.

Razpisnik: Občina Komenda

Rok: Rok za prijavo je 19. 3. 2018, ob 15. ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Mira Crnkovič, Tel: (01) 72-47-406, e-pošta: mira.crnkovic@komenda.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Komenda ter na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj