Spremembe Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu - AO 2017

Spremembe Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu - AO 2017

06. 03. 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 28. 2. 2018, Stran: 561

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre­membe Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjar­stvu in vinogradništvu - AO 2017, objavljenega v Ura­dnem listu RS, št. 69/17 in 72/17:

I. Prvi odstavek točke 3.3 javnega razpisa »Tip raz­pisa in rok za oddajo vlog« se po novem glasi: »Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2018.«

II. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj