Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2010)

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2010)

12. 10. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 24.9.2010, Stran: 2473

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), registrirana najkasneje do 31. 12. 2010, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 34.470.000 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Javni razpis bo odprt do 20.1.2011 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Kontaktne osebe: Bojana Mikeln, Tel: (02) 234-12-74, Jasna Kepnik-Hiter, 02/234-12-42, Boris Ritlop, Tel: (02) 234-12-88 in mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, E-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=137

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj