1. javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav september 2010

1. javni poziv za pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico poplav september 2010

12. 10. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 79, Datum: 8.10.2010, Stran: 2604

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je pomoč v obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so utrpeli škodo kot posledico poplav september 2010. Pomoč bo dodeljena po pravilu »de minimis.«

Namen javnega poziva je omogočanje sanacije posledic naravnih nesreč in ponovne vzpostavitve normalnega delovanja.

Pogoji za sodelovanje: Na poziv se lahko prijavijo podjetja (to so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki – v nadaljevanju upravičenci) s sedežem v Republiki Sloveniji in delovanjem v občinah, kjer je nastala gospodarska škoda kot posledica poplav september 2010 (škoda je nastala v občinah, za katere je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep, da se v njih prične ocenjevati škodo zaradi posledic poplav v času med 16.9. in 20. 9. 2010).

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2010 po tem pozivu znaša 5.618.050,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev prijave je 3. 11. 2010.

Osebno izročanje prijave na sedežu Sklada je možno vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat, med 9. in 14. uro.

Prijave, ki bodo prispele po 3. 11. 2010, bo komisija obravnavala zgolj v primeru, če vsa razpoložljiva sredstva iz tega razpisa še ne bodo porabljena. Prijave se bodo obravnavale do porabe sredstev tega poziva oziroma do preklica poziva.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-58 in (02) 234-12-52, Kontaktna oseba: Marjana Šipek, E-mail: marjana.sipek@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=138

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj