Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na naslovu Novi trg 2, Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na naslovu Novi trg 2, Ljubljana

17. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 102, Datum: 11.12.2009, Stran: 3136

Predmet razpisa: Predmet najema je poslovni prostor na naslovu Novi trg 2 v Ljubljani, v katerega sodijo:

- prostor vpisan v zemljiško knjigo, vložek 337/5 k.o. Ljubljana mesto, v izmeri 30,44 m2 in se sestoji iz prostora s točilnim pultom v projektu izvedenih del označen s št. 2, površine 26,57 m2 in kuhinjske niše v PID označene s številko 4 površine 3,87 m2;

- pokrit atrij v izmeri 25,60 m2, vpisan v zemljiško knjigo, vložek št. 337, k.o. Ljubljana mesto;

- del prostora vpisanega v zemljiško knjižnem vložku št. 337/6, v PID označen kot prostor 6, v njem so skladišče 7,7 m2, garderobe in WC za osebje 4,07 m2, hladilna enota pred skladiščem 2 m2;

- v souporabi je tudi WC prostor v izmeri 10 m2, ki je namenjen gostom lokala in se nahaja v skupnih prostorih stavbe (prehod), ter uporaba glavne vhodne veže v namen postavitve stolov in miz na površini 50 m2, pri čemer je glavna vhodna veža v izmeri 110 m2, vpisane v zemljiško knjigo, vložek št. 337, k.o. Ljubljana mesto.

Lokal velikosti 69,81 m2 sestoji iz prostora s šankom za pripravo kave, pijač ter servisiranje enostavnih prigrizkov, ter malega atrija, pokritega s stekleno streho. Lokal je povezan s sosednjo knjigarno (knjigarna Azil). Sanitarije z dvema WC-jema imajo ločen vhod iz skupne veže in so namenjene uporabnikom celotnega pritličja. Manjše skladišče, hladilna enota, garderoba in WC za osebje, ki pripadajo lokalu, se nahajajo v sosednjem prostoru, prav tako dostopnim iz skupne veže.

Lokal je prenovljen. Pridobljeno je pravnomočno uporabno dovoljenje, št. 351-1254/2009-14, ki ga je dne 10. 9. 2009 izdala RS Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center.

Lokal je prostorsko povezan s knjigarno najemodajalca Azil.

Najemodajalec je pri Mestni občini Ljubljana (MOL) pridobil Lokacijsko informacijo, št. 3501-2117/09(358557)TAS, za ureditev površine pločnika pred poslovnim prostorom za namene vrta kavarne in soglasje MOL oddelka za urejanje prostora k projektu ureditve javne površine.

Pogodbo o najemu javne površine bo sklenil najemnik.

Lastnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Upravljavec: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 10 let.

Pogoji za sodelovanje: Najemnik je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je ustrezno registriran za opravljanje gostinske dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti in izpolnjuje še dodatne pogoje.

Razpisnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Rok: Rok za oddajo ponudb je 28.12.2009 do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Duši Bosnić, Email: dusa.bosnic@zrcsazu.si. Ogled nepremičnin, ki se oddajo v

najem, je obvezen za vse potencialne najemnike. Najemodajalec bo organiziral ogled za vse ponudnike dne, 17.12.2009, ob 13.00 uri, na lokaciji

Novi trg 2, Ljubljana (kandidati se zglasijo v prostorih ZRC SAZU - pritličje).

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009102.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj