Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2018

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja v letu 2018

16. 01. 2018

Objavljeno: Občina Mislinja, 3. 1. 2018, ww.mislinja.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v občini Mislinja, z namenom spodbujanja razvoja podjetništva, nastajanja novih delovnih mest in zmanjševanja brezposelnosti v občini Mislinja, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni znesek razpoložljivih sredstev znaša 4.268,00 €.

Razpisnik: Občina Mislinja

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2018 za ta namen. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Mislinja najkasneje do 30. 09. 2018. V primeru, da bodo razpoložljiva namenska sredstva za leto 2018 porabljena že prej, bo Občina Mislinja razpis zaprla pred potekom navedenega roka za oddajo vlog.

Dodatne informacije: Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, Kontaktna oseba: Bogdan Slemenik, Tel: (02) 88 50 350.

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v tajništvu Občine Mislinja, vsak dan v okviru poslovnega časa občinskega urada, objavljen pa je tudi na spletni strani Občine Mislinja: www.mislinja.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj