Samo še danes možna vključitev v program Podjetno v svet podjetništva - Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Samo še danes možna vključitev v program Podjetno v svet podjetništva - Hrastnik, Radeče, Trbovlje

12. 12. 2017

Vir in informacije: Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje), www.rra-zasavje.si

Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program »Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2018 (1. skupina).

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2018 (1. skupina)", ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. imajo stalno bivališče v občini Hrastnik ali občini Trbovlje,
  2. so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje (najkasneje 3 dni pred dnevom oddaje vloge),
  3. prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  4. prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 3. januarja 2018.

V primeru, da bo več prijavljenih kandidatov, kot je prostih mest v vsaki od občin, bo komisija za izbor kandidatov le-te prerazporedila med obema občinama.

Kandidati morajo poleg prijavnega obrazca vlogi priložiti tudi potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ.

Prijavni obrazec je del razpisne dokumentacije in na voljo na tej povezavi.

Prijava: Rok za oddajo vlog je PODALJŠAN, in sicer do TORKA, 12. 12. 2017.

Dodatne informacije: Nadaljnje informacije spremljajte na spletni strani RRA Zasavje, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Zasavje, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi, e-pošta: info@rra-zasavje.si, Tel: (08) 38 49 500.

Program financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj