Javna dražba nepremičnin - Občina Miren - Kostanjevica

Javna dražba nepremičnin - Občina Miren - Kostanjevica

17. 12. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 102, Datum: 11.12.2009, Stran: 3128

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe sta nepremičnina s parc. št. 3737, poslovna stavba v izmeri 254 m2, igrišče v izmeri 503 m2 in nepremičnina s parc. št. 1925/2, igrišče v izmeri 1.000 m2, obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 560, k.o. Opatje selo.

Parcela št. 3737, k.o. Opatje selo, na kateri stoji stavba nekdanje osnovne šole v Opatjem selu, se nahaja v centralnem delu naselja Opatje selo in na zahodni strani sega do regionalne ceste Miren-Kostanjevica na Krasu. Na vhodnem delu pred objektom je manjše lastno parkirišče. Parcela št. 1925/2, k.o. Opatje selo, se nahaja vzhodno od stavbe nekdanje šole in je dostopna le preko parcele št. 3737, k.o. Opatje selo. Trenutno se uporablja kot igrišče otroškega vrtca.

Po razpoložljivih podatkih je bil objekt zgrajen okrog leta 1930 kot enonadstropen in nepodkleten objekt z velikimi učilnicami in visokimi višinami ter potrebnimi spremljajočimi prostori. Pred okrog 25 leti je bilo pritličje adaptirano za otroški vrtec, nadstropje je opuščeno.

Nepremičnini, ki sta predmet prodaje, se prodajata skupaj. Izklicna cena zanju znaša 237.400,00 €, znesek višanja je 500,00 €.

Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga poravna kupec.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Občina Miren - Kostanjevica

Rok: Javna dražba bo potekala na Občini Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, v sejni sobi v 1. nadstropju, in sicer dne 28.12.2009, ob 9.00 uri.

Dražitelji morajo najkasneje do 24.12.2009 poslati zahtevana dokazila.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo

javne dražbe lahko pokličete na telefonsko številko: (05) 330-46-70. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009102.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj