Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu - AO 2017

Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu - AO 2017

12. 12. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 8. 12. 2017, Stran: 2891

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je zagotovitev obratnih sredstev za sadjarje in vinogradnike za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev razmer za proizvodnjo sadja in grozdja v naslednji pridelovalni sezoni.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjarstva in vinogradništva po pozebi.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki so bila na dan 22. aprila 2017 vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti ali zakupu vsaj 0,25 hektara intenzivnih sadovnjakov ali vinogradov in imajo stopnjo poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 30 odstotkov ali več. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • samostojni podjetnik posameznik ali
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet.

Dodatne pogoje upravičenosti določa točka 2.6 javnega razpisa.

Vrednost razpisa: Sklad razpisuje sredstva za posojila iz svojega namenskega premoženja v višini 5.000.000,00 evrov.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2018.

Vlagatelj odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada od ponedeljka, 8. januarja 2018, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure. Izpolnjen prijavni obrazec AO vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na e-naslov: sis_info@regionalnisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj