Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

12. 12. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 8. 12. 2017, Stran: 2889

Namen razpisa: Namen javnega razpisa za razpisni področji A in B v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je financiranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije – vsestransko spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev zunaj Republike Slovenije,
  2. povezovanje skupnosti zunaj Republike Slovenije z matično domovino,
  3. delovanje in povezovanje slovenske skupnosti zunaj Republike Slovenije na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja ali na drugih področjih.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in rednega delovanja, ki je že prijavljeno na Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu ali Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu, ki sta bila v Uradnem listu RS, št. 59/17 objavljena 27. 10. 2017.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev za sofinanciranje rednega delovanja organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji v letu 2018 znaša 300.000 EUR.

Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Rok: Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela na Urad do vključno 20. 12. 2017 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, Tel: (01) 230-80-00, Faks: (01) 230-80-17 oziroma po e-pošti na naslovu: urad.slovenci@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: (01) 230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj