Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

28. 11. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 66, Datum: 24. 11. 2017, Stran: 2829

Predmet javnega zbiranja: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vabi k javnemu zbiranju ponudb, katerega predmet je prodaja nepremičninskih sklopov v lasti prodajalca, ki vključuje tudi njihove izhodiščne cene, določene v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

  • POSLOVNI PROSTORI - SEŽANA

Površina v m2: 88,46 m2

Lokacija: Partizanska cesta 18, 6210 Sežana

Izhodiščna cena v €: 27.677,00

  • POSLOVNI OBJEKT - CERKNICA (z opremo)

Površina v m2: 602,10 m2

Lokacija: Partizanska cesta 2a, 1380 Cerknica

Izhodiščna cena v €: 316.897,27

  • POSLOVNI PROSTOR - GROSUPLJE

Površina v m2: 27,01 m2

Lokacija: Kolodvorska cesta 4, 1290 Grosuplje

Izhodiščna cena v €: 20.964,00

***

Nepremičninski sklopi se prodajajo posamično. Ponudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino za enega ali več nepremičninskih sklopov.

Nepremičninski sklopi se prodajajo v celoti po sistemu »videno-kupljeno«.

Posamezni nepremičninski sklop bo prodan najugodnejšemu ponudniku.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva nepremičnin bremenijo kupca. Kupec plača davek na promet nepremičnin ter nosi vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva (npr. notarske stroške, stroške zemljiškoknjižnega vpisa itd.).

Več 

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: Rok za oddajo ponudb je 12. 12. 2017, do 10. ure.

V razpisnem roku je potrebno vplačati varščino v višini 5 % od izhodiščne cene nepremičninskega sklopa.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s prodajo nepremičnin daje Jure Ahačič, Tel: (01) 30-77-503, 041/722-608, e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si (in v vednost vojko.breznik@zzzs.si).

Ogledi in pridobitev vseh natančnih podatkov o posameznih nepremičninskih sklopih, ki so predmet objave, je možen le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi prodajalca za posamezni sklop. Kontaktne osebe za ogled so navedene v prilogi.

Razpisna dokumentacija: Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi dokumentacijo do izteka roka za oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:

  • osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna (soba 51 v pritličju) ali
  • po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj