Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi - PFA 2017

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi - PFA 2017

21. 11. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 64, Datum: 17. 11. 2017, Stran: 2774

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil, namenjenih pred-financiranju projektov kmetijskih gospodarstev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),
  • kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (kmet) ter
  • ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

Vlagatelji morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2017 ter morajo opravljati dejavnost oziroma projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih posojil znaša 2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 18. 12. 2017 dalje.

Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj