Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2017

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2017

24. 10. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 58, Datum: 20. 10. 2017, Stran: 2537

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami RRC GS.

Upravičeni stroški investicije

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • Obratna sredstva, ki pomenijo stroške obratnih sredstev, stroške najema poslovnih prostorov in opreme, stroške promocijskih aktivnosti, stroške zagona podjetja, stroške priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena, bruto plače in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve sklepa dalje največ 3 mesece, stroške pridobivanja intelektualnih pravic.
  • Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 30 % od kredita.
  • Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.048.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 524.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin, ter so plačali enkratno članarino v Garancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru Koper v višini 110,00 EUR. Število članov sheme ni omejeno.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

 

EUR

Mestna občina Koper

562.000,00

Občina Izola

149.000,00

Občina Piran

152.000,00

Občina Sežana

169.000,00

OOPZ Sežana

10.000,00

Občina Hrpelje – Kozina

6.000,00

Občina Ilirska Bistrica

 

SKUPAJ

1.048.000,00

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper, Garancijska shema

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo javno objavil zaprtje razpisa. 

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na spodaj navedenih mestih.

Razpisna dokumentacija: Vloga za posojilo in garancijo lahko člani sheme dobijo na naslednjih mestih:

  • na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko Kreditiranje podjetij,
  • Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, Kontaktna oseba: Irena Cergol, Tel: (05) 66-37-583,
  • Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., Liminjanska cesta 96, Portorož, Kontaktna oseba: Alberto Manzin, Tel: 041/870-401,
  • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, Kontaktna oseba: Vlasta Sluban, Tel: (05) 73-44-362, spletna stran: www.ora.si,
  • Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, Kontaktna oseba: Tina Kocjan, Tel: (05) 71-12-310.

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj