Kako prepričati banko

Kako prepričati banko

21. 09. 2010

Vir in informacije: Podjetnik, September 2010, www.podjetnik.si, Avtor: Igor Kadunc

Banke imajo na voljo veliko manj denarja za dajanje posojil kakor pred krizo. Spremenili so se tudi pogoji za kreditiranje. Kako torej do kredita?

Odobravanje posojil v bankah se je v zadnjih dveh ali treh letih bistveno spremenilo. Banke nimajo več presežka denarja. Ni več tujih kreditov, ki so napajali slovenski bančni sistem od uvedbe evra. Nasprotno, zaradi odplačil kreditov v tujino se obseg »uvoženega« denarja zmanjšuje. Ovire, ki jih mora podjetnik premagati do kredita, so višje, kot so bile kadarkoli. Ovire poznamo, načine, kako jih premagati, pa moramo poiskati oziroma obstoječe dopolniti. Kajti osnove za prepričevanje bankirjev ostajajo enake.

Nasvet iz banke

Pri odobritvi kratkoročnega kredita ima veliko težo sposobnost upravljanja podjetja z denarjem. Predvsem mala podjetja morajo zato likvidnosti posvečati veliko več pozornosti kakor v preteklosti. Likvidnost pomeni denar na računu in ne denar v naložbah, terjatvah ali še slabše v »nepotrebnih« dolgoročnih sredstvih.

Pri odobravanju dolgoročnih investicijskih kreditov je pomembna ocena ustreznosti in primernosti vlaganj v bodoče poslovanje podjetja. Investicija mora izkazovati pozitivno razliko v poslovanju. Pomembna sta predvsem ustvarjena razlika v ceni, ki se poveča zaradi vlaganj, ter ustvarjen dobiček pred obdavčitvijo in amortizacijo. Prav ta banki pokaže zmožnosti odplačila glavnice najetega tujega vira financiranja investicije. Pomembno težo pri odločanju o dolgoročnem kreditiranju ima seveda tudi lastni delež podjetja ali/in njegovih lastnikov v financiranje investicije. Lastni vir namreč nima roka vračila in pomeni manjšo obremenitev likvidnosti podjetja. Pomembna je torej struktura financiranja, celovitost investicije ter dodana vrednost nove investicije.

Na banko se nikar ne odpravite brez temeljite analize prodajnih možnosti - zakaj boste v času krize ravno vi povečali prodajo in prihodke.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj