Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

05. 09. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 9. 2017, Stran: 2185

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

  • a) Koprska ulica 20, v izmeri 25,9 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 229,45 EUR;
  • b) Manziolijev trg 2, v izmeri 57,7 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 468,58 EUR;
  • c) Ljubljanska ulica 28, v izmeri 19,3 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 109,04 EUR;
  • d) Trubarjeva ulica 1, v izmeri 18,2 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 91,00 EUR;
  • e) Ljubljanska ulica 2, v izmeri 45,2 m2, z namembnostjo prodajalne kruha, pekovskega peciva in slaščic. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 430,00 EUR. Poslovni prostor je v uporabi - obstoječi uporabnik ima prednostno pravico.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let oziroma za obdobje 5 let (pri obstoječem uporabniku).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Razpisnik: Občina Izola - Comune di Isola

Rok: Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 25. 9. 2017 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 660-02-32, Kontaktna oseba: Stefanija Rajčić Sedlarević ali na telefonski številki: 059 660-01-00 (centrala - vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj