Slovenija tudi letos v natečaju za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

Slovenija tudi letos v natečaju za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

01. 08. 2017

Vir in informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 19. 7. 2017, www.spiritslovenia.si

Več kot 20 milijonov malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Evropski uniji, kar pomeni 99 % podjetij, so glavno gonilo gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialnega vključevanja. Cilj Evropske komisije je spodbujati uspešno podjetništvo in izboljšati poslovno okolje za MSP, da bi jim pomagala uresničiti njihov celoten potencial v današnjem globalnem gospodarstvu. Ena izmed pomembnih spodbud Evropske komisije je tudi javni natečaj za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva.

V natečaju Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, ki je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom v EU ter v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije, (Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji), v Sloveniji dejansko aktivno sodelujemo od leta 2008. Od takrat dalje vsako leto v povprečju sodeluje od 5 - 7 prijaviteljev.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v vlogi nacionalnega koordinatorja izvedla izbor projektov po kategorijah, ki jih je določila Evropska komisija:

  • spodbujanje podjetniškega duha: pobude, ki spodbujajo podjetniško miselnost;
  • naložbe v podjetniška znanja: pobude za izboljšanje podjetniških in upravnih znanj;
  • izboljšanje poslovnega okolja: inovativne politike, s katerimi se spodbuja nastajanje in rast podjetij, poenostavljajo zakonski ter upravni postopki;
  • spodbujanje internacionalizacije poslovanja:  politike in pobude, ki spodbujajo podjetja k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije;
  • odgovorno in odprto podjetništvo: pobude, ki podpirajo družbeno odgovornost med MSP.

Vsaka država lahko prijavi največ dva projekta iz različnih kategorij. Komisije, ki ocenjujejo prispele vloge morajo sledi naslednjim merilom:

  • izvirnost in izvedljivost,
  • vpliv na lokalno gospodarstvo,
  • izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami in
  • prenosljivost.

Vključeni so kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebno partnerstvo med javnimi organi in podjetniki. Lahko navedemo uspešne predstavnike, ki so dobili nagrade oziroma se uvrstili med finaliste. Vse do letošnjega leta so bili prijavitelji v glavnem zastopani v treh kategorijah in sicer v kategoriji za spodbujanje podjetniškega duha, v kategoriji za izboljšanje poslovnega okolja ter kategoriji spodbujanje internacionalizacije poslovanja.

Leta 2010 je v kategoriji izboljšanje poslovnega okolja na natečaju zmagalo slovensko podjetje DATA d.o.o. s projektom Podpora in pomoč novoustanovljenim podjetjem in preprečevanje poslovnega neuspeha. Šlo je za projekt javno zasebnega partnerstva z nudenjem brezplačne podpore potencialnim in novim podjetjem v prvi fazi obstoja.

Leta 2015 je v kategoriji spodbujanje internacionalizacije poslovanja zmagalo slovensko partnerstvo med Mestno občino Koper in GZS Podjetniško trgovsko zbornico s pobudo Povezovanje majhnih podjetnikov v starem mestnem jedru Kopra.

Lani, torej 2016 je bil v kategoriji spodbujanje podjetniškega duha s pobudo Kikštarter v finalu Zavod mladinski center Kotlovnica Kamnik, kot neprofitni zasebni zavod, ki je namenjen kvalitetnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa mladih, ki obenem uspešno razvija in spodbuja podjetniški duh v Kamniku.

Letos bosta Slovenijo v ožjem izboru zastopala Občina Ajdovščina s projektom Podjetno v prihodnost v kategoriji Izboljšanje poslovnega okolja, saj si občina prizadeva ustvariti ugodno in povezano podporno okolje za nova podjetja, za razvoj podjetniške in obrtne dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest. S tem namenom izvaja številne programe in ukrepe, ki vodijo v spodbujanje podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest. V kategoriji Spodbujanje internacionalizacije poslovanja pa se bo predstavilo podjetje Replika d.o.o in sicer s projektom »SKIS Support«, ki predstavlja inovativen produkt na področju poslovnega svetovanja in zagotavljanja celovite podpore slovenskim in še posebej tujim podjetjem in posameznikom v obliki informacij in storitev na enem mestu s področja razvoja inovacij, internacionalizacije podjetij in relokacije.

Letos je Evropska komisija prejela 305 prijav izmed katerih bodo finaliste po posameznih kategorijah izbrali oktobra, zmagovalce pa bodo razglasili na zaključni slovesnosti za mala in srednje velika podjetja 23. novembra v estonskem Talinu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj