Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2017

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2017

01. 08. 2017

Objavljeno: Občina Kozje, 20.7.2017, www.kozje.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2017.

Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:

  • pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
  • promocija izdelkov in storitev in svetovalne storitve.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko za razpisane ukrepe prijavijo:

  • samostojni podjetniki,
  • mala  podjetja,
  • občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
  • podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.

Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v likvidacijskem postopku.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2017 znaša 15.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Kozje

Rok: Javni razpis se zaključi 30.10.2017.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi, Kontaktna oseba: Andreja Reher, Tel: 800-14-14.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinski upravi občine ter na spletni strani občine.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj