Javni razpis za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2017

Javni razpis za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov v občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2017

29. 06. 2017

Objavljeno: Občina Miklavž na Dravskem polju, 1. 6. 2017, www.miklavz.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči de minimis iz občinskega proračuna za subvencioniranje plačanih obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov, ki so jih upravičenci najeli v letih od 2015 do 2017. Pomoč bo iz občinskega proračuna dodeljena v obliki nepovratnih sredstev za subvencioniranje delnega zneska že plačanih obresti v obdobju od 01.10.2016 do 31.10.2017.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki so za financiranje materialnih in nematerialnih investicij v osnovna sredstva najeli dolgoročne kredite.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 21/2015).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev razpisa znaša 2.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Miklavž na Dravskem polju

Rok: Rok za oddajo vlog je 31.10.2017.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati dobijo po telefonu na številki: 629 68 25, Kontaktna oseba: Tatjana Kramarič Petek ali preko elektronskega naslova: obcina.miklavz@miklavz.si ali pisno po pošti, s pripisom »javni razpis za finančne pomoči - obresti«.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo v tajništvu Občine Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. Objavljena je tudi na spletnih straneh občine: www.miklavz.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj