Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan za leto 2017

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan za leto 2017

29. 06. 2017

Objavljeno: Občina Škocjan, 20. 4. 2017, www.obcina-skocjan.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Škocjan s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Škocjan:

  1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
  2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
  3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah.

Več 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

  • za ukrep 1 v predvideni višini 8.000 EUR,
  • za ukrep 2 v predvideni višini 1.500 EUR,
  • za ukrep 3 v predvideni višini 1.500 EUR.

Razpisnik: Občina Škocjan

Rok: Rok za oddajo vlog je 30. 10. 2017, do 12. ure. 

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so vam, v času uradnih ur, na voljo na sedežu občine ali preko telefona: (07) 38-46-307, kontaktna oseba: Mateja Robek Zaletelj ali preko e-pošte: mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani, v času uradnih ur, dvignejo tudi na sedežu občine. Razpisna dokumentacije je na voljo tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj