Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

26. 06. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 23. 6. 2017, Stran: 1608

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

  • a) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;
  • b) Koprska ulica 20, v izmeri 68,8 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 405,00 EUR;
  • c) Muzčeva ulica 7, v izmeri 112,6 m2, z namembnostjo storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 675,00 EUR;
  • d) Manziolijev trg 2, v izmeri 57,7 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 468,58 EUR;
  • e) Ljubljanska ulica 28, v izmeri 19,3 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 109,04 EUR;
  • f) Trubarjeva ulica 1, v izmeri 18,2 m2, z namembnostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 91,00 EUR;
  • g) Veliki trg 7, v izmeri 17,3 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 128,00 EUR.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 10. 7. 2017 (datum poštnega žiga) ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 66-00-232, Kontaktna oseba: Stefanija Rajčić Sedlarević ali na (05) 66-00-100 (centrala - vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj