Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija

Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija

20. 06. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 16. 6. 2017, Stran: 1556

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (RGS JV SLO) za bančne kredite, ki jih RC Novo mesto kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju regije JV Slovenija in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS JV SLO.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije JV Slovenija (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regiji JV Slovenija, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial RGS JV SLO znaša 2.180.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave tega razpisa znaša 681.250,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 4. 4. 2018.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na telefonski številki: (07) 33-72-987 oziroma na e-naslovu: miljana.balaban@rc-nm.si.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RC Novo mesto: www.rc-nm.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija, objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/15, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 28/16 ter 51/16.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj