Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2017

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče za leto 2017

13. 06. 2017

Objavljeno: Občina Velike Lašče, 31. 5. 2017, www.velike-lasce.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

  • Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo

Višina sredstev je 30.000,00 EUR.

Sedež upravičenca ali kraj investicije morata biti na območju občine Velike Lašče.

Upravičeni stroški:

- nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, vezano na novo investicijo na območju občine Velike Lašče,

- investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanja zemljišča,

- nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov,

- nakup strojev in opreme,

-nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.

  • Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest

Višina sredstev je 7.000,00 EUR.

Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih delovnih mest - samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.

  • Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva

Višina sredstev je 3.000,00 EUR.

Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma in v tujini ali organizaciji samostojnih predstavitev z namenom, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:

  • gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe,
  • fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike.

Razpisnik: Občina Velike Lašče

Rok: Zadnji rok za oddajo vlog je 30. 11. 2017.

Dodatne informacije: Vse potrebne  informacije dobite na občini Velike Lašče, Kontaktna oseba: Jerica Tomšič Lušin, Tel: 7810 369, e-naslov: jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani: www.velike-lasce.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj