Javno povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017«

Javno povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017«

06. 06. 2017

Objavljeno: Razvojni center Novo mesto, Maj 2017, www.rc-nm.si

Namen javnega povabila: Namen povabila je spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju sodelujočih občin, omogočanje lažje gospodarske izrabe in spodbujanje razvoja novih podjetniških idej zaradi izboljšanja konkurenčnosti, energetske in ekonomske učinkovitosti gospodarstva, prepoznavnosti, spodbujanja vključevanja znanja, uporabnih raziskav in povezovanja z institucijami znanja.

Ciljna skupina so mikro in mala podjetja po ZGD-1 ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s sedežem ali poslovno enoto v občinah: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

Predmet javnega povabila: Predmet povabila je sofinanciranje do 50 % oz. največ 3.500,00 eur stroškov inovativne dejavnosti prijaviteljev, nastalih od 1. 6. 2016 do najkasneje 31. 8. 2017.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, in ki imajo sedež dejavnosti ali poslovno enoto1 v eni izmed občin, ki sodeluje v povabilu, ter izpolnjujejo pogoje tega povabila in dodelitev pomoči po pravilu de minimis.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna vrednost razpisanih sredstev sodelujočih občin znaša 37.150 EUR.

Razpisnik: Razvojni center Novo mesto

Rok: Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2017, do 14. ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba izvajalca za izvedbo povabila: Darja Smiljić, Tel: (07) 33 72 986, GSM: 040 197 264, e-naslov: darja.smiljic@rc-nm.si.

Razpisna dokumentacija: Izvajalec bo izvedel javne predstavitve povabila, ki bodo potekale maja in junija 2017. Termini bodo objavljeni naknadno v rubriki »Dogodki«.

Celotno povabilo in obrazci za pripravo vloge se objavijo na spletnem naslovu: www.rc-nm.si in na spletnih straneh sodelujočih občin, kjer bodo objavljeni tudi termini javnih predstavitev povabila.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj