Tudi letos imajo možnost mikro, mala in srednje velika podjetja bančni kredit zavarovati z ugodno garancijo SPS-a

Tudi letos imajo možnost mikro, mala in srednje velika podjetja bančni kredit zavarovati z ugodno garancijo SPS-a

30. 05. 2017

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 26. 5. 2017, www.podjetniskisklad.si

Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki imajo v letošnjem letu še namen zaprositi za bančni kredit, lahko le-tega delno zavarujejo z  ugodno garancijo Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS-a), hkrati z delnim zavarovanjem pa so podjetja upravičena tudi do znižane obrestne mere.

Od skupne kvote razpisanih ugodnih garancij za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere, ostaja na SPS-U prostih še cca polovica sredstev garancijskega potenciala, s katerimi bodo lahko MSP-ji delno zavarovali bančni kredit. Garancijskih sredstev je dovolj še za okoli 280 MSP-jev, s pomočjo katerih bodo lahko le-ta okrepila konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšala tržni položaj.

Garancija SPS-a je tudi letos namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem za bančne kredite, ki jih predhodno odobri ena izmed bank*, ki sodeluje s SPS-om. Na ta način je MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih enostavno ne smete prezreti

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno - garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

  • + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov,
  • + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov,
  • + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G (dejavnosti iz šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil).

Z izdajo garancije se še:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Podjetja, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, lahko vlogo na SPS oddajo še na naslednje prijavne roke: 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10., 15. 10. 2017 za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2017 do 31.12.2018 in si na ta način zagotovijo garancijo za bančni kredit.

Razpis Garancije za bančne kredite z oznako P1 plus 2017 je SPS v letošnjem letu objavil že v sredini februarja letos, razpis pa bo predvidoma odprt do 10. oktobra 2017 oz. do porabe razpisane kvote garancijskega potenciala.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj