Javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa Avtokamp jezero - Velenje

Javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa Avtokamp jezero - Velenje

30. 05. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 26. 5. 2017, Stran: 1362

Predmet javnega zbiranja: Opis predmeta zbiranja ponudb:

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje prodaja kompleks Avtokamp jezero, cesta Simona Blatnika 27, 3320 Velenje (v nadaljevanju »kamp«), ki je v lasti Premogovnika Velenje obsega ograjen prostor za kampiranje v izmeri 22.259 m2 ter ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizacijo.

V ograjenem prostoru se nahajata tudi dva objekta – št. stavbe 439-1, neto tlorisna površina 187 m2, in objekt recepcija, št. stavbe 440-1, neto tlorisna površina 197 m2. Kamp stoji na parc. št. 937/0, k.o. 964-Velenje.

Izhodiščna neto cena (orientacijska vrednost) znaša 850.000,00 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.

Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Premogovnik Velenje d.d.

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 6. 2017 do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 20.000,00 EUR in se plača najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na e-naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po telefonu na številki: (03) 899-61-66.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d.: www.rlv.si/si/1585.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj