Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

09. 05. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 23, Datum: 5. 5. 2017, Stran: 1193

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 12 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je s sistematičnimi aktivnostmi v okviru podprtih projektov:

  • krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela;
  • dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je mirno reševanje sporov;
  • krepiti vlogo socialnih partnerjev na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti oziroma migracij delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju znanja na področju neformalnega in priložnostnega učenja, kariernega svetovanja, poklicnega usposabljanja, dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju spodbujanja sodelovanja delavcev pri upravljanju;
  • krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU;
  • krepiti vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 6.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo vlog je ponedeljek 5. 6. 2017.

Dodatne informacije: Zainteresirani prijavitelji vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na naslov: barbara.erjavec@gov.si do vključno 26. 5. 2017. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si najkasneje do 29. 5. 2017.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Barbari Erjavec, Tel: (01) 369-77-20 vsak delavnik med 9. in 11. uro ali na e-naslovu: barbara.erjavec@gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj