Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

28. 04. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 28. 4. 2017, Stran: 1153

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družbah iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. (MRA) in Regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o. (RRA Koroška) po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (Sklad) na območju Podravja in Koroške in v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 22/17 dne 28. 4. 2017 (razpis RGS) hkrati s tem razpisom.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je podpora gospodarskim družbam, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (upravičeno območje).

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa:

  • ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in povečati zaposlovanje,
  • zmanjšati razvojni zaostanek,
  • spodbuditi začetna vlaganja na problemskem območju,
  • prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
  • spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
  • usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih in gospodarskih conah,
  • razvoj socialnega podjetništva.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2017 1.030.000,00 EUR.

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Rok: Rok za prijavo je od 22. 5. 2017 do vključno 31. 5. 2017.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo na e-naslovu: razpis.ukrepi@mra.si.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MRA. Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si, najkasneje do 19. 5. 2017, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 23. 5. 2017.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta brezplačno dostopna na spletni strani MRA: www.mra.si za Podravje, za Koroško pa na spletni strani RRA Koroška: www.rra-koroska.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj