Javni razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2017

Javni razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2017

18. 04. 2017

Objavljeno: Občina Črnomelj, 31. 3. 2017, www.crnomelj.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:

  • A. subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil,
  • B. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
  • C. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj.

Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij in dotacij.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 22.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev za posamezen ukrep znaša:

  • za ukrep A »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil« v predvideni višini 7.500,00 EUR;
  • za ukrep B »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 7.500,00 EUR;
  • za ukrep C »subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj« v predvideni višini 7.000,00 EUR;

Razpisnik: Občina Črnomelj

Rok: Rok za oddajo vlog je 28. 4. 2017, do 12. ure.

Dodatne informacije: Odgovorna oseba za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom je Tanja Peteh, Tel. (07) 30-61-122 v času uradnih ur Občine Črnomelj, e-naslov: tania.peteh@crnomeli.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave Javnega razpisa na spletni strani Občine Črnomelj in najave Javnega razpisa v lokalnem časopisu Belokranjec do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj: www.crnomeli.si, v sprejemni pisarni Občine Črnomelj in v pisarni Oddelka za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja (pisarna št. 20).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj