730 milijonov z gospodarskega ministrstva

730 milijonov z gospodarskega ministrstva

04. 04. 2017

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Februar 2017, www.gzs.si

Za potrebe enega največjih razpisov na gospodarskem ministrstvu je namenjenih več kot 74 milijonov evrov.

Deset največjih razpisov na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v letu 2017:

Podjetništvo, konkurenčnost in tehnologija:

1. Podpora strateškim (razvojno inovacijskim) partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije: nepovratna sredstva.

Višina razpisanih sredstev: 10.490.783,75 evra.

Maksimalna vrednost sofinanciranja:

  • faza do 90.000 evrov,
  • faza do 390.000 evrov, (Pametna mesta in skupnosti do največ 830.000 evrov in za področje uporabe Tovarne prihodnosti do največ 1.280.000 evrov),
  • faza do 390.000 evrov.

2. Javni razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti (2. SKLOP): nepovratni viri.

Vrednost razpisanih sredstev 74.200.000 evrov.

Maksimalna vrednost sofinanciranja 500.000 evrov.

Upravičenci so samostojna podjetja - velika in MSP (mala in srednje velika) ali v konzorciju.

3. Storitve inovativnega okolja: nepovratna sredstva.

Višina razpisanih sredstev: 21.607.621,26 evra.

Upravičenci: subjekti inovativnega okolja (tehnološki parki, univerzitetni in podjetniški inkubatorji) za ciljno skupino MSP, potencialne podjetnike in študente.

4. Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1-2017: povratna sredstva.

Višina razpisanih sredstev: 96.400.000 evrov.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: razvojne garancije do 1.250.000 evrov, mikrogarancije do 100.000 evrov za mikro in mala podjetja, do 200.000 evrov za srednje velika.

Upravičenci: MSP, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, posamezniki, socialna podjetja.

Regionalni razvoj:

5. Vzpostavitev regijskih podpornih mrež ter nacionalne podporne mreže za mlade na področju socialnega podjetništva: nepovratna sredstva.

Višina razpisanih sredstev: 818.285,70 evra.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 51.500 evrov za regijsko mrežo in 200.000 evrov za nacionalno mrežo.

Upravičenci: regijske mreže oziroma konzorciji, katerih deležniki so lahko obstoječa podporna okolja za socialna podjetja (socialni inkubatorji, co-working prostori in drugi subjekti podpornega okolja za socialna podjetja), socialna podjetja, nevladne organizacije, združenja nevladnih organizacij, regionalne ter območne razvojne agencije.

6. Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih: nepovratni viri.

Višina razpisanih sredstev: 3.207.924,37 evra.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: v pripravi (predvidoma 166.000 evrov na podporno mrežo - 12 regijskih in 1 nacionalna mreža).

Upravičenci: socialna podjetja in zadruge s statusom socialnega podjetja (v obliki vavčerjev).

Turizem in internacionalizacija:

7. Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017-2020): nepovratna sredstva.

Višina razpisanih sredstev: 7.000.000 evrov.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 evrov.

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki.

8. Vzpostavitev in delovanje koncepta One stop shop za investitorje in uvoznike: vezano na vladni strateški projekt 6.3. VEM za poslovne subjekte; (neposredna potrditev operacije): nepovratna sredstva.

Višina sredstev: 16.711.142 evrov (možnost korekcije glede na projekt).

Upravičenci: SPIRIT bo kot nacionalni upravičenec izvajal storitve za ciljno skupino MSP.

9. Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih: nepovratna sredstva.

Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 evrov.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 8.000 evrov na podjetje.

Upravičenci: MSP.

Lesarstvo:

10. Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0: nepovratna sredstva.

Višina razpisanih sredstev: 5.045.389,08 evra.

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 evrov (minimalno 50.000 evrov).

Upravičenci: MSP na področju lesarstva.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

1. Program Celovita podpora podjetjem za aktivno mstaranje delovne sile za obdobje od 2016 do 2022.

Zajemal bo več javnih razpisov: (a) javni razpisi za podporo delodajalcem pri oblikovanju in uveljavljanju strategij/ali načrtov ukrepov za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi in krepitev kompetenc starejših zaposlenih in (b) javni razpisi za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih.

Njihova skupna vrednost za obdobje od 2017 do 2022 je 26,9 milijona evrov. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

2. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (objavljen konec januarja 2017).

Skupna vrednost javnega razpisa je 3,6 milijona evrov.

Javni razpis bo objavil in ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

V okviru razpisa se bo podelilo tisoč štipendij, višina štipendije je sto evrov mesečno do izteka izobraževalnega programa. Štipendija je namenjena dijakom 1. letnika srednje poklicne šole.

3. Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje regijske sheme kadrovskih štipendij za obdobje od 2016 do 2022.

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev javnega razpisa je 18,4 milijona evrov.

4. Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

Program se bo financiral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okvir Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014-2020.

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev programa je 29 milijonov evrov, od tega za leto 2017 6,5 milijona evrov.

Višina subvencije bo znašala 5.000 evrov v primeru zaposlitve za polni tedenski delovni čas, 40 ur.

5. Spodbujanje ženskega podjetništva.

Proračunska sredstva v višini milijon evrov.

Subvencija bo v višini 5.000 evrov.

6. Programi Zaposli.me, Usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več. Usposabljanje na delovnem mestu je program za starejše od 50 let in brezposelne najmanj 3 mesece, za starejše od 30 let in brezposelne najmanj 12 mesecev ter starejše od 30 let, z največ končano ali nedokončano osnovno šolo in najmanj 3 mesece brezposelne. Delovni preizkus omogoča preizkus brezposelnih na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve.

7. Oprostitev plačila prispevkov za starejše.

V primeru zaposlitve delavcev, starejših od 55 let, ki so najmanj šest mesecev prijavljeni med brezposelnimi, se lahko za največ prvih 24 mesecev njihove zaposlitve uveljavlja oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med 1. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017. S. K.

Odprt razpis MGRT, na katerega se lahko še prijavite:

  • do 15. 5. 2017: Dopolnjevanje SME instrumenta; nepovratna sredstva, vrednost 1.050.000 evrov; maksimalna vrednost sofinanciranja: F1 do 35.000 evrov/projekt, F2 do 1.600.000 evrov/projekt; upravičenci: MSP, ki so v okvirju Obzorja 2020, Instrument SME, dobili »Seal of Excellence«.

Na spletni strani gospodarskega ministrstva bodo objavljene »osebne izkaznice” razpisov, ki bodo razpisani v letošnjem letu. V njih bodo podjetja dobila prve informacije, kot so trajanje razpisa, višina razpisanih sredstev, upravičenci …

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj