Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče v letu 2017

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče v letu 2017

28. 03. 2017

Objavljeno: Občina Luče, 17. 3. 2017, www.luce.si

Predmet razpisa: Občina Luče razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva za leto 2017 v višini 56.000,00 EUR.

Sredstva za razvoj malega gospodarstva se smejo dodeliti za naslednje namene:

a) spodbujanje začetnih investicij,

b) prva udeležba na sejmih in razstavah.

Sredstva za razvoj in upravičeni stroški za dodelitev te pomoči majhnim podjetjem so namenjeni za:

a) spodbujanje investicij,

b) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji,

c) stroški nematerialnih investicij:

  1. pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti,
  2. stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov,
  3. udeležba na sejmih ali razstavah - stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:

  • samostojni podjetniki,
  • gospodarske družbe z manj kot 50 zaposlenimi.

Več o pogojih

Razpisnik: Občina Luče

Rok: Rok za oddajo vloge je 3. 4. 2017, do 15. ure.

Dodatne informacije: Vse potrebne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri Klavdiju Strmčniku, Tel: 839-35-58 ali po e-pošti: tajnik@luce.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občine in na spletnih straneh: http://www.luce.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj