Popravek javnega razpisa - »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

Popravek javnega razpisa - »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

28. 03. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 24. 3. 2017, stran: 669

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja popravek javnega razpisa »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«.

1. V »Javnem razpisu »Krepitev kompetence pod­jetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobra­ževanjem in okoljem v osnovnih šolah« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017 (Ob‑1240/17) se v točki »23. Način in rok za predložitev vlog za do­delitev sredstev« v prvem stavku datum »27. 3. 2017« nadomesti z »18. 4. 2017«.

2. V točki »24. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora« se v drugem od­stavku datum »28. 3. 2017« nadomesti z »19. 4. 2017«.

3. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpi­sna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_ razpisi/javni_razpisi/.

4. Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj