Slovenski podjetniški sklad kot primer dobre prakse izvajanja finančnih instrumentov v študiji EIB

Slovenski podjetniški sklad kot primer dobre prakse izvajanja finančnih instrumentov v študiji EIB

07. 03. 2017

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 24. 2. 2017, www.podjetniskisklad.si

Slovenski podjetniški sklad kot primer dobre prakse izvajanja finančnih instrumentov v študiji EIB »Finančni inženiring za mala in srednja podjetja v Sloveniji«

Evropska investicijska banka (EIB) je izbrala Slovenski podjetniški sklad kot primer dobre prakse pri izvajanju finančnih instrumentov in objavila študijo primera »Case study – Programme of Financial Engineering Instruments for SMEs, Slovenia«.

Študija je dostopna tukaj.

Pripravljena je v sodelovanju z IPOP – Inštitutom za politike prostora in po naročilu EIB v okviru večjega evropskega konzorcija, ki ga sestavljajo raziskovalne institucije Sweco, Spatial Foresight, t33, Infeurope in Economic Policy Research Centre (EPRC) in opisuje, kako so finančni instrumenti, sofinancirani s strani Evropske komisije, prispevali k boljšemu poslovnemu okolju skozi različne oblike podpore v okviru Programa finančnega inženiringa za mala in srednja podjetja (PIFI) v obdobju 2009-2015.

Program je združeval finančne vire iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in nacionalne vire ter s tem ustvaril sinergije, ki so priporočljive tudi v prihajajoči finančni perspektivi. Glavne sinergije predstavljajo spodbujanje povratnih virov financiranja, kombiniranje le teh z nepovratnimi sredstvi, kombiniranje različnih virov financiranja ter posledično krepitev dostopa do virov financiranja podjetniškemu sektorju.

Tesno sodelovanje med javnimi organi, finančnimi posredniki (SPS) in drugimi javnimi in zasebnimi institucijami je zagotavljalo finančne produkte, ki so prilagojeni potrebam končnih uporabnikov – MSP-jev in je pomembno prispevalo k uspehu programa. Ugodni finančni instrumenti (posojila, garancije, lastniško financiranje v kombinaciji z vsebinsko podporo) so v obdobju med 2009-2015 pripomogli k izboljšanju produktivnosti, ustvarjanju delovnih mest, reševanju likvidnostnih težav in podkapitaliziranosti skupno 2.294 MSP-jem z skupno 387 mio EUR finančne podpore.

Študija bo služila informiranju o finančnih instrumentih na spletnem portalu EIB: www.fi-compass.eu.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj