Javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (skladiščnega prostora) - Maribor

Javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (skladiščnega prostora) - Maribor

07. 03. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 3. 3. 2017, Stran: 518

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je:

  • Odprodaja dela nepremičnine v sklopu poslovnega objekta Razvojno tehnološki center Koloniale, posredništvo in storitve, d.o.o.
  • Kraj: 2000 Maribor, Tržaška cesta 39, parc. št. 2909/0, k.o. 2713 Ob železnici, ZK delež last Zavoda 38/1000.
  • Vrsta nepremičnine: 346,56 m2 skladiščnega prostora v kletni etaži poslovnega objekta Razvojno tehnološki center Koloniale, posredništvo in storitve, d.o.o., ter del zemljišča pod stavbo ID stavbe 2713-199.
  • Nepremičnina se odprodaja po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
  • Predkupna pravica: vsakokratni solastnik in občina, ki jo uveljavlja skladno z določbami obligacijskega zakonika, ki urejajo predkupno pravico.
  • Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena je 35.000,00 EUR (brez dajatev).

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Rok: Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 23. 3. 2017, do 9. ure.

Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene.

Dodatne informacije: Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, Tel: (01) 589-73-26.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj