Brezplačna delavnica - »Davčni obračun za normirance«, Jesenice

Brezplačna delavnica - »Davčni obračun za normirance«, Jesenice

28. 02. 2017

Datum: 3. marec 2017, od 10. do 12. ure

Kraj: predavalnica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice

Razvojne agencije Zgornje Gorenjske vas vabi na brezplačno delavnico z naslovom: »Davčni obračun za normirance«, ki bo potekala 3. marca 2017, od 10. do 12. ure v predavalnici Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice.

Seminar je namenjen podjetnikom, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, t. i. normirancem, podjetnikom začetnikom, ki se s podjetništvom srečujejo prvič in vsem drugim, ki se želijo naučiti sestave davčnega obračuna za normirance.

Vsebina izobraževanja:

Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo kot t. i. normiranci, torej na podlagi normiranih odhodkov. Oddati morajo davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. Mnogi vodite svoje knjigovodstvo sami, a ste v dvomih, kako pripraviti davčni obračun. Davčni obračun oziroma obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti se pripravi na podlagi evidence izdanih računov, nato pa se na podlagi teh podatkov ugotovi zavarovalno osnovo. Da bi vam pomagali rešiti dileme, so pripravili delavnico na temo priprave letnih poročil - davčnega obračuna in določitev zavarovalne osnove za prihodnje leto.

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo davčnega obračuna za Finančno upravo RS, ki ga morate najkasneje do 31. marca za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Program delavnice:

1. Teoretični del delavnice

Udeležence bodo seznanili z naslednjimi teoretičnimi podlagami:

 • Slovenski računovodski standardi,
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • Pravilnik o določitvi višine osnove za obračun prispevkov zasebnikov.
 • Udeleženci bodo spoznali naslednje pomembne pojme:
 • aktiva in pasiva, stroški in odhodki,
 • prihodki, prilivi in odlivi,
 • davčno priznani prihodki in odhodki, davčno nepriznani prihodki in odhodki,
 • davčno priznane amortizacijske stopnje, davčne olajšave, izguba ali dobiček,
 • davčna osnova, davčna obveznost, akontacija davka/dohodnine.

2. Praktični del delavnice

V praktičnem delu delavnice bodo udeležencem podrobno predstavili, kako se izdela davčni obračun za Finančno upravo RS in vam pokazali, kako si za tekoče poslovno leto določite zavarovalno osnovo. Posebej bodo izpostavili:

 • zaključek poslovnih knjig, amortizacija osnovnih sredstev,
 • priprava in oddaja davčnega obračuna, določitev  zavarovalne osnove, izpolnjevanje obrazca.

Delavnico bo izvajal g. Jure Filip, računovodski, davčni in finančni svetovalec v podjetju Data d.o.o., ki vsakodnevno skrbi za najzahtevnejša vprašanja podjetnikov s področja financ, davkov in računovodstva.

Prijava: Število mest je omejeno. Prijave sprejemajo na e-naslov: dina@ragor.si ali preko telefona: (04) 581-34-19.

Delavnica je financirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija v sklopu projekta VEM točk.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj