Za program izobraževanja odraslih zagotovljenih dobrih 71 milijonov evrov proračunskih sredstev

Za program izobraževanja odraslih zagotovljenih dobrih 71 milijonov evrov proračunskih sredstev

21. 02. 2017

Vir in informacije: STA, 9. 2. 2017, www.sta.si

Vlada je 9. februarja 2017 sprejela program izobraževanja odraslih, za katerega je letos zagotovljenih dobrih 71 milijonov evrov proračunskih sredstev. Določa tudi izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa.

Program upošteva cilje iz Resolucije o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v obdobju 2013-2020. Tako naj bi skušal dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost.

Program vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, pri čemer se pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja.

Ciljne skupine, ki jih opredeljuje program, so brezposelni, pri katerih imajo sicer prednost starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih in poklicnih zmožnosti. Prav tako so med njimi zaposleni, pri katerih imajo prednost starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi.

Ciljna skupina so tudi zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne morejo več opravljati, ko dosežejo določeno starost. Med temi skupinami so tudi manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci ter druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, na primer kmetje in prebivalci iz manj razvitih regij.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj