Podjetniškim projektom za 15 milijonov evrov ugodnih posojil

Podjetniškim projektom za 15 milijonov evrov ugodnih posojil

21. 02. 2017

Vir in informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, 3. 2. 2017, http://www.regionalnisklad.si/

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS (Datum: 3. 2. 2017, Št. 5) objavil dva razpisa za ugodna posojila za podjetniške projekte. Za projekte na problemskih območjih bo na voljo za 10 milijonov evrov posojil, za podjetniške projekte in projekte na področju lesarstva pa za 5 milijonov evrov posojil. 

  • 1. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (razpisano 10 mio EUR posojil)

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.

Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje.

Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR.

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.

Največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

  • 2. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa (razpisano 5 mio EUR posojil)

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki Sloveniji.

Upravičeno območje: vsa Slovenija.

Višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR.

Obrestna mera:

- pri podjetništvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,00% oz. ROM+ pribitek od 0,60% do 0,80% letno;

- pri lesarstvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,80% oz. ROM + pribitek od 0,10% do 0,50% letno.

Največ 15 letna doba vračanja ter 3 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe,..

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017. 

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj