Ali moram plačati davek na kapitalski dobiček, če sem zaprl d. o. o.?

Ali moram plačati davek na kapitalski dobiček, če sem zaprl d. o. o.?

21. 02. 2017

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Finance, 16. 2. 2017, www.finance.si, Avtor: Rok Pikon

Do 28. februarja je treba na finančno upravo poslati napoved kapitalskih dobičkov. Če ste torej prodali delnice, morate to sporočiti Fursu. Enako velja tudi za deleže v družbah z omejeno odgovornostjo. Če ste torej lani zaprli družbo, boste letos plačali davek na kapitalski dobiček - če ste seveda kaj zaslužili.

Koliko morate plačati?

Izračun je tako preprost, kot je bila preprosta vaša transakcija. Če ste leta 2015 ustanovili d. o. o. in ga zaprli leta 2016, je izračun zelo preprost. Od denarja, ki ste ga dobili ob zaprtju, odštejete vrednost, ki ste jo vložili v osnovni kapital, in dobite vaš dobiček.

Če ste torej po zaprtju dobili 20 tisoč evrov, od tega odštejete 7.500 evrov (če je bil to vaš osnovni kapital) in delite s štiri (ker je davek na kapitalski dobiček 25 odstotkov). Plačali boste torej 3.125 evrov.

Če ste delali kakšne dokapitalizacije ali ste prevzemali deleže drugih, se izračun seveda zakomplicira.

Po 20 letih davka na kapitalski dobiček ob odsvojitvi deleža ne plačate več. Splošni nasvet z vidika plačila davka na kapitalski dobiček je torej, da hranite denar v podjetju, če ga ne potrebujete. Tako ob zaprtju ali prodaji podjetja po več kot 20 letih sploh ne boste plačali davka. Če ste si v času vašega podjetništva izplačevali dividende, ste davek na dobiček plačali že ob izplačilu dividend.

Kaj se zgodi, če napovedi ne oddate?

V neformalnih pogovorih je slišati, da podjetniki po zaprtju podjetja kar pogosto odmere davka od kapitalskih dobičkov ne napovejo. To vam odsvetujejo, saj boste v primeru, da vas dobijo, plačali več. Globe so od 250 do 400 evrov. Če v davčni napovedi navedete neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, pa je globa od 400 do pet tisoč evrov.

Finančna uprava vam globo zaradi neplačila lahko naloži še pet let po odsvojitvi deleža. Lani je finančna uprava naložila globe 121 osebam, pri tem so štete vse globe, povezane z nevložitvijo davčnih napovedi.

Kako oddate napoved?

Napoved lahko oddate elektronsko prek eDavkov ali po pošti oziroma osebno v tem obrazcu.

Če pozabite oddati, se morate samoprijaviti

87 držav bo letos, nekatere pa prihodnje leto, začelo izvajati avtomatsko izmenjavo podatkov o bančnih računih.

Če zamudite z oddajo napovedi, lahko vložite samoprijavo. Plačali boste davek in morebitne zamudne obresti, ne pa globe. Pa vendar se nekateri samoprijave bojijo, češ da se ne morejo prijaviti za več kot pet preteklih let, medtem ko jim davkarija za deset let lahko naloži 70-odstotni davek na neprijavljene dohodke.

Viri blizu davčnih poznavalcev namreč pravijo, da davčni inšpektorji svoje preglede za odmero 70-odstotnega davka od neprijavljenih dohodkov (po členu 68.a zakona o davčnem postopku) začenjajo celo na podlagi samoprijav posameznikov. Zato se marsikdo, ki bi se samoprijavil, zdaj raje še vedno skriva. Na Fursu pa pravijo, da je pot prav nasprotna, da se s samoprijavo marsikdo hoče izogniti 70-odstotnemu davku. Da se torej sploh ne bi samoprijavil, če nad njim ne bi visela »grožnja« tega davka.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj