Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica za leto 2017

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica za leto 2017

21. 02. 2017

Objavljeno: Občina Radovljica, 10. 2. 2017, www.radovljica.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Radovljica.

V letu 2017 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

 • Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
 • Ukrep 2: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,
 • Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva.

Namen razpisa:

 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Radovljica.
 • Spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine Radovljica.
 • Spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem razpisu so:

 • samostojni podjetniki ter
 • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, zadruge, zavodi…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 25.000 EUR in sicer:

 • za ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 20.000 EUR,
 • za ukrep 2: spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 2.500 EUR in
 • za ukrep 3: spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva 2.500 EUR.

Razpisnik: Občina Radovljica

Rok: Rok za oddajo vlog je 13. 3. 2017.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobijo na Občini Radovljica, Kontaktna oseba: Alenka Langus, Tel: (04) 537-23-13, e-naslov: alenka.langus@radovljica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Radovljica ter na spletni strani Občine Radovljica: http://www.radovljica.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj