Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2017/2018

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2017/2018

14. 02. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 10. 2. 2017, Stran: 274

Predmet razpisa: Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2017/2018 se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov, ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Pogoji za sodelovanje: Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih domov in ki:

1. študentom zagotavljajo:

  • opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
  • vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
  • električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
  • možnost internetne povezave,
  • hladno in toplo vodo,
  • možnost kuhanja,
  • posteljno perilo,
  • vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
  • ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
  • ustrezne prostore v primeru subvencioniranega bivanja študenta z otrokom;

2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;

3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija;

4. ponujajo 7 ali več ležišč.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2017/2018, je največ do 230.400,00 EUR, kar pomeni 600 ležišč.

Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok: Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2017, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na e-naslovu gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6000-6/2017.

Razpisna dokumentacija: Prijavna obrazca in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh ministrstva.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj