Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

07. 02. 2017

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 27. 1. 2017, Stran: 188

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:

  • a) Prešernova cesta 2, v izmeri 121,2 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 728,70 EUR;
  • b) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;
  • c) Muzčeva ulica 1, v izmeri 17,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 167,42 EUR;
  • d) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,35 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 404,75 EUR;
  • e) Muzčeva ulica 7, v izmeri 112,6 m2, z namembnostjo storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 675,00 EUR;
  • f) Koprska ulica 20, v izmeri 68,8 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 405,00 EUR;
  • g) Ulica Ob vratih 16, v izmeri 18,00 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 135,90 EUR;
  • h) Poslovni prostor - niz objektov, ki se nahaja na južnem delu nepremičnine s parc. št. 149 k.o. Izola ter nepremičnina - zemljišče, v celoti s parc. št. 152 k.o. Izola in jugovzhodni del nepremičnine s parc. št. 153 k.o. Izola, skupno cca 2000 m2, kakor izhaja iz grafične priloge. Izklicna cena mesečne najemnine je 1.205,92 EUR. Nepremičnina je v uporabi – obstoječi uporabnik ima prednostno pravico.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let. V primeru, da se zasedeni poslovni prostor odda že obstoječemu uporabniku, se ta poslovni prostor odda za obdobje 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 13. 2. 2017 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 66-00-232, kontaktna oseba: Stefanija Rajčić Sedlarević ali na telefonski številki: (05) 66-00-100 (centrala - vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola: http://www.izola.si/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj